Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành

khokinh.vn bảo hành các sản phẩm dựa vào thông tin người mua (SĐT và email) trước đó.

 

2. Điều khoản bảo hành

- Bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm với các sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất (phần mối nối, khớp nối giữa gọng trước và gọng kính)

- Bảo hành mất phí với các sản phẩm bị lỗi do quá trình sử dụng của khách hàng. 

- Hỗ trợ gia cố sản phẩm (nắn chỉnh gọng, thay ốc) trọn đời.